bjerrelokalarkiv.dk
Gå til indhold

Tidligere arrangementer


Mandag d. 8. februar kl. 19
: Den 80-årige Sara Wold fortæller om hendes tid på Kridtbjerg i Bjerre, primært under 2. verdenskrig: Hendes far var frihedskæmper, og hun havde problemer, da tyskerne pga. hendes navn, Sara, troede, at hun var af jødisk afstamning. Hun arbejder på at få åbnet nogle klassificerede dokumenter i Rigsarkivet.Kaffe med kage, 20 kr.
Torsdag d. 11. februar kl. 17:30: Fællesspisning i Borgerhuset. Tilmelding senest mandag den 8. februar, tlf. 25371843.
Torsdag d. 25. februar kl. 19: GENERALFORSAMLINGER, først i Bjerre Lokalråd og derefter i Bjerre Lokalarkiv. Hvis der er tid efter generalforsamlingerne, vises en film om Den Gamle Lillebæltsbro.
Mandag d. 7. marts kl. 19: Knud Nielsen fra Horsens – Orkidé-Knud viser billeder og fortæller "sande røverhistorier" om hans møde med indianere/lokalbefolkningen i Ecuador, Peru og Bolivia, bl.a. om hans møde med en dame ved nazilægen Mengeles skjulested, hvor hun fandt mange guldbarrer.
Orkidé-Knud sælger orkidéer til en fordelagtig pris. Kaffe med kage, 25 kr.
Mandag d. 4. april kl. 19: Kim Kyed viser billeder og fortæller om hans og hans kone, Jonnas rejse, og 4 måneders ophold i Nigerias hovedstad, millionbyen Lagos, for at adoptere de to 6-årige tvillingepiger, Eva og Lykke.
Øjeblikkelig status vedr. Bjerre Arrest (v/ Jan Simris). Kaffe med kage, 20 kr.
Mandag d. 9. februar kl. 19
: Se billeder fra og hør om en 6 ugers tur til Australien og New Zealand.

Kaffe med kage, 20 kr. pr. person.
Torsdag d. 26. februar kl. 19
: GENERALFORSAMLINGER
– først i Bjerre Lokalråd, derefter i Bjerre Lokalarkiv. Vi kan ikke servere gule ærter, kun øl/vand og kaffe med kage.
Efter generalforsamlingen vises en film om Den Gamle Lillebæltsbro.
Arrangementer, Bjerre Lokalarkiv, andet halvår 2014:


Løve-olsen.

Mandag d. 6. oktober kl. 19: Dines Bogø, historiker og forfatter fortæller om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej – århundredets mordgåde: Dobbeltmordet blev også begået kort tid før Edderkoppesagen blev afsløret, og mange mente med rette, at der var en sammenhæng. Var der en sammenhæng med dobbeltmordet i Køge Bugt april samme år, hvor kaptajn og erhvervsdykker Hjalmar Olsen blev myrdet? ("Løve-Olsen" fra Endelave, som overtog løverne fra Bygholm Zoo). Sagerne er båndlagt til år 2023, men enkelte forskere har med Politiet og Rigsarkivarens tilladelse fået særlig adgang til sagen, der fylder 42 kasser. Dines Bogø fortæller om sagen og viser billeder. DR og TV har trukket på hans viden i flere udsendelser.
Arrangementet er på Bjerre Kro og koster 50 kr. pr. person incl. kaffe med kage. Tilmelding på mail til jan@simris.dk eller tlf. 4233 7637, eller tlf./SMS til 25301468 med antal personer aht. kroen.


Aakjær aften

Mandag d. 3. november kl. 19 i lokalarkivet: Jeppe Aakjær-aften med Steen Mørcholdt & John S. Madsen. Jeppe Aakjær er i vor tid først og fremmest knyttet til de mange velkendte sange fra ”Rugens Sange og andre Digte", som nu igennem 3 generationer har haft en betydelig plads i vores fælles sangbevidsthed. Aftenens fokus vil også vægte sider af Jeppe Aakjærs liv og virke, som for manges vedkommende måske ikke vil være så kendt. Med klaver og fællessang. Pris 30 kr. pr. person incl. kaffe og kage.

Krøllede træer og nordisk havekunst i Bjerre Skov

Mandag d. 24. november kl. 19 i lokalarkivet: Forsker og landskabsarkitekt Stefan Boris fra arkitektskolen i Aarhus fortæller om "Krøllede træer og nordisk havekunst i Bjerre Skov", om nordisk landskabsarkitektur, traditionen for at bruge skoven som motiv, og hvorfor der kan trækkes tråde fra sporarbejdet (mountainbike-banen) i Bjerre Skov til, hvad landskabsarkitekter har kredset om i Norden i det sidste århundrede: Muligheden for, at den enkelte kan engagere sig i sine omgivelser.
Arrangementet er gratis, dog 20 kr. for kaffe og æbelskiver.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datastue/netcafe
Datastuen/netcafeen fortsætter i lokalarkivet. Hidtil har det været hver anden onsdag, kl. 15-17.
Vi er 3-4 hjælpere/instruktører, som ikke er hverken computernørder eller specialister, men dog rimeligt rutinerede computerbrugere, der gerne hjælper interesserede i gang med brug af computer/Ipad, internet og e-Boks! (husk e-Boks inden 1. november!) Deltagelse er gratis, dog 10 kr./person for kaffen.
Vi vil gerne have flere nybegyndere med, men kan så godt bruge en hjælper eller to mere! Henvendelse/ tilmelding til 7568 1468 / 2530 1468, 7568 1880 / 3082 1587 eller 5151 1432.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dameklubben +50
fortsætter med at mødes i lokalarkivet kl. 10 den sidste mandag i måneden. Alle er velkomne. Hør nærmere på tlf. 7568 1611 eller mød op!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid tilgængelig både i arkivet og på internettet, så kan du indbetale et husstandskontingent på kun 50,- kr. på vores bankkonto,
reg. 2500 konto 4385 537 811
På forhånd tak, Bjerre Lokalarkiv: Jan Simris, Lise Simonsen, Henning Mortensen, Ole Kramer Jensen og Ebbe Lohmann.


Foredrag om hjemmeskoling.

Hvilken fremtid ønsker vi vores børn" -et foredrag om hjemmeskoling.
Udgangspunktet vil være vore egne erfaringer, problemstillinger og fordomme vi støder på. Drømmen om at gøre det rigtige for sine børn og lære dem at prioritere og vælge frit mellem de muligheder livet byder dem. Give dem ansvar og involvere dem i et meningsfuldt liv, hvor læring er noget der opnås, ved at udføre det i praksis.
ved pædagog Michael Sørensen Stensballe

Foredraget foregår Mandag den 5 maj 2014 kl. 19  i Bjerre Lokalarkiv, Holmen 8A.


Arrangementerne er gratis. Kaffe med hjemmebagt kage: 20 kr.
Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid tilgængelig både i arkivet og på internettet, så kan du indbetale et husstandskontingent på kun 50,- kr. på vores bankkonto,
reg. 2500 konto 4385 537 811

Mandagene 2. juni, 7. juli og 4. august: Ingen arrangementer i lokalarkivet.
Efterårsprogram udsendes senere.
_______________________________________________________________________________________
Datastue/netcafe
Siden sidst i januar har der været 8-10 personer, der er nye computer-/tabletbrugere, + 3-4 hjælpere/inører, som er mødtes onsdage kl. 15-17 for at hjælpe de interesserede i gang med brug af computer og internet. Deltagelse er gratis, dog 10 kr./person for kaffen.
Vi hjælpere er ikke computernørder - kun mangeårige computerbrugere, og vi kan/vil også gerne have flere med, som er nybegyndere, men kan så godt bruge en hjælper eller to mere! Henvendelse gerne til
7568 1468 / 2530 1468 eller 7568 1880 / 3082 1587.
Der var mandag aften besøg i Bjerre Lokalarkiv af præsten Heidi Torp.
Her blev der fortalt om kommende nyheder og ændringer omkring Bjerre Kirke.
Der blev afholdt  generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv
torsdag den 27. februar 2014  kl. 19.
Bestyrelsen blev genvalgt.

 

Arrangementer  Bjerre Lokalarkiv

Første halvår 2014:
I lokalarkivet tilstræber vi at holde et arrangement af interesse for Bjerreborgere, hver den første mandag i måneden. De indtil nu afholdte arrangementer har givet os "blod på tanden", og vi har planlagt følgende i 2014:
Mandag d. 6. januar: Ebbe Lohmann fortæller om flyvning/flyveoplevelser og viser  billeder fra 35 års flyvning.
Mandag d. 3. februar: En tidligere Bjerredreng fortæller om Bjerre i krigsårene.
Torsdag d. 27. februar: Generalforsamling
Mandag d. 3. marts: Heidi Torp fortæller om Bjerre, Stenderup og Nebsager kirkers  fremtid.
Lørdag d. 8. marts:  Kl. 14. Rundvisning på Boller Slot v/ Anette Hoff, bindende
tilmelding senest 1. februar til tlf.: 75681068 eller 7568 1007.
Begrænset deltagerantal, først til mølle..., 15/1 udvides invitationen.
Pris/person 100 kr., børn under 12 år gratis.
Mandag d. 7. april: Arkæolog Lone Seeberg fra Horsens Museum fortæller om  udgravninger, primært omkring Bjerre. Medbring meget gerne  egne fund og fortæl om lokal viden.
Mandag d. 5 maj:  Hjemmeskole ved pæd. Michael Sørensen, Stensballe.
Arrangementerne afholdes normalt i lokalarkivets lokale, Holmen 8A,  kl. 19 - ca. 21.
Bortset fra den 8. marts er arrangementerne gratis, kaffe og brød dog 20 kr. pr. person.
Mød op og støt lokalarkivet i disse sparetider, hvor det kommunale tilskud skæres ned.
Onsdage kl. 15 - 17:  Datastue - endnu ikke afgjort, men vi vil gerne undersøge behovet
for "EDB-undervisning for begyndere" i Bjerre. Hvis der er tilslutning, vil vi være nogle  personer, som kan hjælpe nybegyndere i gang med brug af computer. Pris: 10 kr./gang for  kaffe/the, excl. eventuelle materialer (f.eks. print).
Tilmelding senest 3. januar til 7568 1880, 7568 1468 eller 7568 1068.
Starttidspunkt meddeles deltagerne primo januar, hvis der er interesse.
Hvis du har gamle dokumenter, f.eks. skøder, breve, billeder, skudsmålsbøger, kassebøger eller lignende, modtager vi det gerne - tag det med i arkivet! Vi indsamler alt af historisk interesse fra Bjerre og nærmeste omegn - fysiske genstande har vi desværre begrænset plads til, men spørg os meget gerne.


Billede fra Stiftende generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv den 28.2.2012

Mandag  den 7. april: Arkæolog Lone Seeberg fra Horsens Museum fortæller om udgravninger, primært   omkring Bjerre. Medbring meget gerne egne fund og fortæl om lokal viden.

Fra brudte ægteskabsløfter til mord og trolddomsforfølgelse: voldshandlinger i Bjerre herred, 1616-1664
Ved cand.mag. i historie, Louise Hauberg Lindgaard
'Vold' er i dag et vidt begreb, der i de seneste 50 år har udviklet sig fra at være noget rent fysisk, til også at strække sig til psykisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital vold. I det hele taget er der kommet betragteligt større fokus på vold i vores hverdag de seneste årtier – både gennem sager i medierne, men også i den lovgivning, der rækker ind i arbejdslivet og hjemmenes privatsfære. Man kunne fristes til at tro, at vi aldrig har været omgivet af mere vold end i dag – men er det nu også rigtigt?
I historieforskningen kaldes 1600-tallet for det 'voldsomme århundrede' i Europas historie - særligt den første halvdel af perioden; også Danmark var her hærget af krig i flere omgange, og straffene for forbrydelser var blevet langt hårdere efter reformationen. Begge dele kan vi se i de danske kilder (mestendels Viborg Landstings dombøger), der findes til periodens voldsforbryderes rettergang og straf.
Som bosiddende i Stouby fandt jeg det naturligt at undersøge, om store voldsepisoder mestendels var forbeholdt købstæderne og adelen, eller om også dagligdagen i 1600-tallets landlige Bjerre herred var ramt? Det korte svar er 'ja – også i dén grad'. Det lange svar giver jeg til foredraget den 3. september, hvor jeg gennemgår de forskellige typer af vold, der prægede herredet i fra 1616-1664, samt hvad sagerne kan fortælle os om livet for de almindelige mennesker, der boede her i 1600-tallet.
Derudover medbringer jeg kopier af alle de enkelte voldssager, som I er meget velkomne til at undersøge. Måske du kunne tænke dig at vide, hvor mange mord, der blev begået i din landsby for små 400 år siden? Eller om du monstro bor tæt på den store troldkarl, Søren Følgesvends, hjemegn?

Om mord og vold i Bjerre  

Fortælleaften 3. 9 kl 19
ved Louise
Da der ved vores sidste arrangemt deltog over 100
vil vi gerne have tilmelding og gerne på sms 42337637 eller på facebook.

Bjerre Lokalarkiv scanner Dyrskuekataloger
Generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv mandag den 20. Januar 2020 i Arkivet
Dagsorden: Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamling, der afholdes i aften, behandles følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. . Formanden aflægger beretning
  3. . Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. . Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder
  5. . Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
  6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er   Jan Simris modtager genvalg
  1. Valg af revisor samt suppleant
På valg er
  Hans Friis modtager genvalg
Carl Jørgen Påske modtager genvalg

 
  1. Eventuelt

 

 

 
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmelighed og hver medlem én stemme.

 

 

 

 

 

 


Arkivet er åbent mandage, undtaget helligdage, fra ca. 14.30 til kl. 17.00, eller efter nærmere aftale.
OBS.: Sidste åbningsdage i år er 2. og 3. december. Vi er på plads igen mandag den 13. januar.

Du kan også finde os på Facebook, https://www.facebook.com/bjerrelokalarkiv/, hvor der jævnligt er nyt fra os.
Arkivmedarbejdere
Jan  Simris (4233 7637), Lise Simonsen (7568 1489/2139 6289), Susanne  Bengtsson, Peder Pedersen, Mikael Mogensen, Henning Mortensen (4068  3349), Ole Kramer Jensen (5151 1432) og Ebbe Lohmann (2530 1468).


Turistorganisationen Kystlandet besøger Bjerre Arrest som vært og Bjerre Lokalarkiv. #kystlandet #Visit juelsminde #bjerre #bjerrearrest #bjerrelokalarkiv
Tilbage til indhold