#bjerre

www.bjerrelokalarkiv.dk - www.bjerrelokalarkiv.dk

Gå til indhold
Fortælleaften - Hedensted Kommunes seniorråd.
Lillian Andersen, Rask Mølle, og Anker Andersen, Juelsminde, henholdsvis formand, og næstformand i seniorrådet, fortæller om rådets opgaver, og om hvilke emner der er arbejdet med i årets løb.
Der bliver lejlighed til spørgsmål og debat.
(Kaffe med kage, 20 kr.).
På gensyn til forårets sidste fortællearrangement i Bjerre Lokalarkiv
Lise, Ebbe, Jan, Henning og Ole.

www.bjerrelokalarkiv.dk


Bjerre Lokalarkiv søndag den 18.11-2018
Arkivet  var åbent fra kl. 10 til kl. 15
Der var mange på besøg.


Blyllup i Løsning ca. år 1910
Vi fik et billede indleveret.
Kender du en til anledningen eller personer på billedet - så skriv til Bjerre Lokalarkiv. mail jan(a)bjerrelokalarkiv
Fantastisk fortælleaften
En aften hvor arkivet er helt fyldt igen.
Vi vil gerne fremover prøve at stoppe tilmeldingerne ved ca. 40 personer.
Mandag d. 1. oktober kl. 19 i Bjerre Lokalarkiv:
Finn Skriver Laursen fortæller om en kombination af Posten
i Horsens og de små private jernbaner omkring Horsens – disse to begreber var i næsten 100 år tæt
forbundne. Der vises en del billeder, der underbygger det fortalte. Finn Skriver Laursen har skrevet en
bog om bl.a. Horsens som et mangeårigt knudepunkt for både post og jernbaner i lokalområdet.
Kaffe med kage, 20 kr.
Fra brudte ægteskabsløfter til mord og trolddomsforfølgelse: voldshandlinger i Bjerre herred, 1616-1664
Ved cand.mag. i historie, Louise Hauberg Lindgaard
'Vold' er i dag et vidt begreb, der i de seneste 50 år har udviklet sig fra at være noget rent fysisk, til også at strække sig til psykisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital vold. I det hele taget er der kommet betragteligt større fokus på vold i vores hverdag de seneste årtier – både gennem sager i medierne, men også i den lovgivning, der rækker ind i arbejdslivet og hjemmenes privatsfære. Man kunne fristes til at tro, at vi aldrig har været omgivet af mere vold end i dag – men er det nu også rigtigt?
I historieforskningen kaldes 1600-tallet for det 'voldsomme århundrede' i Europas historie - særligt den første halvdel af perioden; også Danmark var her hærget af krig i flere omgange, og straffene for forbrydelser var blevet langt hårdere efter reformationen. Begge dele kan vi se i de danske kilder (mestendels Viborg Landstings dombøger), der findes til periodens voldsforbryderes rettergang og straf.
Som bosiddende i Stouby fandt jeg det naturligt at undersøge, om store voldsepisoder mestendels var forbeholdt købstæderne og adelen, eller om også dagligdagen i 1600-tallets landlige Bjerre herred var ramt? Det korte svar er 'ja – også i dén grad'. Det lange svar giver jeg til foredraget den 3. september, hvor jeg gennemgår de forskellige typer af vold, der prægede herredet i fra 1616-1664, samt hvad sagerne kan fortælle os om livet for de almindelige mennesker, der boede her i 1600-tallet.
Derudover medbringer jeg kopier af alle de enkelte voldssager, som I er meget velkomne til at undersøge. Måske du kunne tænke dig at vide, hvor mange mord, der blev begået i din landsby for små 400 år siden? Eller om du monstro bor tæt på den store troldkarl, Søren Følgesvends, hjemegn?
Om mord og vold i Bjerre  
Fortælleaften 3. 9 kl 19
ved Louise
Da der ved vores sidste arrangemt deltog over 100
vil vi gerne have tilmelding og gerne på sms 42337637 eller på facebook.

Velkommen i Bjerre Lokalarkiv –
DIT lokalarkiv!  Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke

Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid tilgængelig både i arkivet og på internettet, er du meget velkommen til at komme og hjælpe os, og hvis du er rimeligfortroligmed at bruge en computer, har vi rigtig meget brug for det.
Du kan også støtte os ved at indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkonto reg. 2500 konto  4385 537 811 (husk dit/jeres navn)- og tak til de der allerede har indbetalt!
Vi modtager meget gerne historisk materiale om næsten alt mellem himmel og jord fra Bjerre og omegn, f.eks. om personer, ting, huse og gårde. Vi har allerede meget forskelligt, men i din skuffe eller på din hylde findes der måske tidstypiske eller lokalhistoriske ting, der er interessante og bør bevares – ting, som ikke gerne skulle kasseres ved en oprydning (store ting har vi desværre ikke plads til - så vi videresender  til Glud Museum


Der kan også være ting, der er interessante for lokalarkivet, og som man ikke ønsker at aflevere til arkivet: Hvis det er billeder eller dokumenter, så vil vi gerne kopiere disse og selvfølgelig også i disse tilfælde have flest mulige oplysninger om dem.

Blandt de mange ting, vi har, kan nævnes:
· Billeder af lokale steder, begivenheder, personer og grupper af personer
· Malerier, fortrinsvis af lokale gårde, huse og landskaber
· Gamle og nyere dokumenter, f.eks. i forbindelse med ejendomskøb/-salg
· Gamle bøger, tidl. ejet af lokale, og flere med påtegninger
· Flere mindre, gamle/ældre tidstypiske ting
· Lydoptagelser, interviews med lokale personer
· Nyere luftfotos af Bjerre

Hvis noget ikke ønskes offentliggjort eller offentligt tilgængeligt i et tidsrum, vil dette blive respekteret. Vi har tavshedspligt i lokalarkivet.
Som det sidste nye, skal vi til at registrere alle lokalarkivets arkivalier (som arkivets ting hedder) i et computerprogram, der anvendes af næsten alle landets lokalarkiver.
Når dette en gang er sket, kan man via sin egen computer gå ind og søge på f.eks.
en person fra en anden by og se, hvad der findes på det pågældende lokalarkiv om vedkommende – men for os og mange andre lokalarkiver vil det tage lang tid endnu, før dette kan lade sig gøre, da alle har meget, der skal registreres på denne måde.
Skulle du have tid til overs og lyst til at hjælpe os i arkivet, er du meget velkommen.
Hvis du har ting til arkivet og ikke kan komme i ovennævnte tidsrum, kan du træffe aftale om åbning på tlf. 7568 1489, 7568 1068 eller 7568 1468.

Bjerre Lokalarkiv
Holmen 8A, Bjerre
8783 Hornsyld

Åbent:
Hver mandag  klokken 15-17.
Første mandag i måneden kl. 19-20.30 samt efter aftale. Lukket i skoleferier.
Leder: Jan Simris, Dybdalsvej 1, Bjerre, 8783 Hornsyld.
mobil 42 33 76 37 E-mail:  jan @ bjerrelokalarkiv.dk
Assistent:  Lise Simonsen, Neder Bjerrevej 13, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf. 75 68 14 89

Dækningsområde: Bjerre Sogn med Sønder, Nørre & Neder Bjerre og dele af Gram.
Foreningen Bjerre Lokalarkiv
har et hustandskontingent på 100 kr/år.

Har du interesse for lokalhistorie
Vil du være arkiv medarbejder - frivillig...
...kræver det ikke særlige forkundskaber, men tænk over, om der måske var noget, du særligt kunne tænke dig at lave.

Det kunne fx være:
- registrere
- beskrive billeder
- hjælpe med opdatering af hjemmesiden
- lave nyhedsbrev
- skrive interviews
- optage interviews
- fotografere / lave videofilm
- registrere arkivalier i ARKIBAS

Håber du lyst til at være med. Vi glæder os til at se dig!Bjerre Lokalarkiv    
Holmen 8A, Bjerre
8783 Hornsyld
Lise Simonsen    tlf. 75681489       mail til lise @ bjerrelokalakiv.dk
Ebbe L. Madsen  mobil. 25301468       mail til ebbe @ bjerrelokalakiv.dk
Henning Mortensen  mobil  40683349      mail til henning @ bjerrelokalakiv.dk
Ole K. Jensen                                         mail til ole @ bjerrelokalakiv.dk
Jan Simris   mobil 42337637                    mail til jan @ bjerrelokalakiv.dk

www.bjerrelokalarkiv.dk
Tilbage til indhold