google-site-verification=CyTAtaI2ba5z5AU9r3WS6Dm2BY1gNLroIHUjMY3n_5Q
Gå til indhold

Bjerre Lokalarkiv torsdag den 21 marts 2024 kl 19

Aften 3 af 4: Bygger videre på Viden

   Organisering af indsamlede oplysninger: Opbygning af et slægtstræ
   Udforskning af mere avancerede genealogiske kilder som ejendomsregistre, testamenter og militære optegnelser
   Brug af DNA-test i slægtsforskning og forståelse af resultater
   Case-studier: Analyse af virkelige eksempler for at forstå kompleksiteten i forskning
spørgsmål
Til næste gang
Slægstforskning i Bjerre Lokalarkiv
Aften 2 af 4: Forskningsmetoder og Dokumentation
  Gennemgang af forskningsmetoder: Interviews, registreringer og arkivundersøgelser
  Vigtigheden af ​​dokumentation og korrekt kildeangivelse.
  Hands-on: Analyse af enkle dokumenter som dåbsattester og folketællinger
  Online ressourcer og databaser: Hvordan man navigerer og søger efter oplysninger.
deltagelse gratis kaffe 20 kr. max 40 deltagere


Bjerre Lokalarkiv mandag den 5 februar 2024 kl 19.
🌳✨ Træd ind i en verden højt hævet over det sædvanlige! 🏞️🌙 Bjerre Lokalarkiv inviterer dig til en fortryllende aften den 5. februar kl 19, hvor vi udforsker kunsten at overnatte i trætoppe. Heidi Holm, skabertrangens mester og passionens pioner, vil dele hendes inspirerende rejse fra idé til en unik levevej med spektakulære overnatninger og events. Grib chancen for at lære om spændende eventyr og de færdigheder, der knytter sig til en nat i trækronerne. Opdag hemmelighederne bag en nattesøvn blandt bladene og lad dig inspirere af Heidis fortælling om, hvordan passion kan forvandle sig til en magisk tilværelse i trætoppene. Deltag og bliv en del af aftenen, hvor drømme og træer mødes! 🌳✨ #HeidiHolmEventyr #OvernatningITrætoppe #HolmelyMagi
Et År Af Arkivminder i Bjerre 2023:
Formandsberetning fra Bjerre Lokalarkiv ved Jan Simris

Formandsberetning En  opsummering af året 2023 i Bjerre Lokalarkiv.
I arkivet arbejder vi efter regler fra sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark.
 • Iværksætte indsamling af materiale. Modtage relevante afleveringer.
 • Føre indkomstjournal, sikre oplysning om gave, depot eller lån.
 • Udskille sager af statslig proveniens og aflevere til rette instans.
 • Udskille sager der henhører under andre lokalarkiver eller institutioner (fx museer).
 • Registrere og behandle efter anerkendte retningslinjer. Arkivere i godkendte materialer.
 • Gøre arkivet offentligt tilgængeligt, hjælpe og vejlede brugere.
 • Sørge for besvarelse af henvendelser. Overholdelse af tavshedspligt.
 • Indkøb af godkendte materialer, udstyr, inventar.
 • Sørge for medarbejdernes uddannelse efteruddanne sig og deltage i arkivfaglige møder.
Det gør vi så efter bedste evne.
Aktiviteter og Arrangementer:
De arkivopgaver, der foregår hver mandag eftermiddag, er vores hovedopgave. Derudover har vi en del  aktiviteter og arrangementer i lokalarkivet i løbet af året.
Her er de listet op.
Foredrag om overnaturlige hændelser i Bjerre arrest 70 deltagere.
Leif Ziehrer fortæller om at flytte til Italien og bo der.
Kursus i brug af youtube
25. april deltog vi i et fællesmøde med arkiver i kommunen
Foredrag med Kasper Rathen fra Glud museum
Fortælleaften med Jan Tidemand fra DN
Møde med HSLA bestyrelsen og Hedensted kommune
Arkiv møde med de andre arkiver i Hedensted kommune  og Berit Schmidt Hansen
Foredrag om trolddom og Hekse ved Louise fra Heksemuseet i Ribe
Foredrag om den reformerte menighed i Fredericia.
Juleafslutning i arkivet med gløgg og æbleskiver.
Disse aftener er meget vigtig for vores økonomi, da kaffen koster 20 kr.
Digitalisering og Teknologiske Fremskridt:
Vi er så glade for vores digitale scanner. Den er effektiv.  Status på digitaliseringsindsatsen er, at vi nu har over 200 A-fonde indscannet. Tak til Susanne for at arbejde med scanning og til Ole for at indtaste det i Arkiv.dk. De andre arkiver har set, hvor effektivt den er. Det er derfor, at både Juelsminde arkiv og Nebsager arkiv har købt samme mærke. Vi har lovet at hjælpe dem med opstarten.
Vi er meget heldige at få adgang til det kongelige bibliotek mediestream.  Der er nu scanner 7 millioner avissider.  Der er også både lyd og film.
    Udvikling i Samlingen:
Vi har fået mange nye arkiv indkomster. Faktisk er der kommet så mange, at vi ikke helt kan følge med.
I arbejdet med registreringer  er Lief gået i gang med at registrere gravsten og navne fra kirkegården. Det er vigtigt, fordi gravstenene er ved at forsvinde, dermed er slægter med navne svært at finde.
Bjerre Sprøjtehus Der er  ikke sket så meget. Vi starte med at holde møde med Glud Museum og Hedensted kommune. Vi blev enige om, at det var en god ide at redde huset. Mikael og jeg købte materialer og reparerede huset Vi lavede dræn, murværk og tag. Vi har også købt et bænkesæt. Det står inde i huset. Så kom vi til at kunne få brugsret til huset. Der er det så stoppet. Vi og Glud museum har skrevet til Hedensted Kommune. Det er der ikke sket noget ved. Vi har ikke hørt noget.
       
   Samarbejder og Partnerskaber:   
Bjerre Lokalarkiv samarbejder med andre lokalarkiver. Vi holder fællesmøder med Glud, Rårup, As, Klakring, Barrit, Nebsager, Stenderup,Stouby og Juelsminde Lokalarkiver. Disse foregår gerne her, da vi er et af de arkiver med bedst plads.
Der har også været samlet til møde hos HSLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver i Hedensted Kommune.  Der er 27 Lokalarkiver i den sammenslutning. Ebbe Loman er repræsentant i bestyrelsen i HSLA.
Frivillige og Personale:
Kære frivillige på Bjerre Lokalarkiv.I dag ønsker jeg at rette et dybfølt tak og stor anerkendelse mod jer for den utrættelige indsats, I har lagt i at bevare og formidle vores lokalhistorie. Med omkring 500 timers dedikeret arkivarbejde har I ikke blot skabt et rum for vores fortid, men også styrket båndene i vores fællesskab.
Jeres bidrag har en uvurderlig betydning. Gennem nøje sortering, katalogisering og bevarelse af dokumenter, billeder og historier, har I været vogtere af vores kulturarv. Jeres tid og energi investeret i Bjerre Lokalarkiv er et smukt eksempel på frivillighedens kraft og dens evne til at skabe varige positive forandringer.
. I har ikke blot arbejdet med arkivarbejde; I har været med til at væve tråde af erindring og viden, der binder vores samfund sammen. Jeres indsats er et levende bevis på, hvad der kan opnås, når mennesker samles om en fælles sag.
Så herfra sender jeg  jer en hjertelig tak for jeres uvurderlige indsats. Må I fortsætte med at være fyrtårne for lokalhistorien, og må jeres engagement inspirere andre til at deltage i at bevare vores fortid for fremtiden. Jeg tildeler jer hermed en titel som kulturarvsadministratorer.
   Uddannelse og Kompetenceudvikling:
Så vil vi i Bjerre lokalarkiv gerne anerkende og støtte arkiv medarbejdere, der er klar til at tage på kursus og dermed bidrage til udviklingen af arkivets kompetencer.
Det er afgørende for en effektiv og professionel arkivdrift. Det gør vi så ved at betale for kursus og uddannelse. Så når i betaler kontingent går noget det til at sende medarbejdere på uddannelse.
Formidling og Kommunikation:      
Bjerre lokalarkiv bruger  hjemmeside og sociale medier som vigtige redskaber til at formidle historisk og lokalt indhold. WWW.bjerrelokalarkiv.dk indeholder information om arkivets samlinger, arrangementer, åbningstider og kontaktinformation.
På sociale medier som Facebook bruger vi i arkivet at dele opdateringer, begivenheder og historier for at engagere lokalsamfundet.
Fremtidsplaner i Bjerre Lokalarkiv
Bjerre Lokalarkiv har spændende planer for de kommende måneder, der involverer forskellige aktiviteter og arrangementer. Her er en oversigt over de planlagte begivenheder:
 1. Slægtsforskningsaftener (Fire aftener):
  • Bjerre Lokalarkiv arrangerer fire aftener dedikeret til slægtsforskning. Dette giver lokalsamfundet mulighed for at dykke ned i deres familiers historie og udforske deres rødder. Der vil sandsynligvis være ressourcer og eksperthjælp til rådighed for dem, der ønsker at starte eller forbedre deres slægtsforskningsprojekter. De bliver afholdt den 25.1 - den 22.2 - den 21.3 - den 25.4
 2. Foredrag med Holmely (5. februar):
  • Den 5. februar afholdes et spændende foredrag med firmaet Holmely. Emnet for foredraget er "Hvordan man overnatter i trætoppe." Dette arrangement giver deltagerne mulighed for at lære om spændende eventyr og færdigheder relateret til overnatning i trætoppe.
 3. Vi arbejder på et foredrag med en jægersoldat til marts.
 4. Vi har en aftale med Ole Mortensen om en rundvisning til april
 5. Lokalarkivet som mødested:
  • Udover de planlagte aktiviteter fungerer Bjerre Lokalarkiv som et vigtigt mødested for forskellige lokale grupper og organisationer. Blandt de regelmæssige møder inkluderer bestyrelsesmøder for Bjerre Arrest og møder for Dameklubben i Bjerre. Dette understreger lokalarkivets centrale rolle som et samlingspunkt for lokalsamfundets aktiviteter og beslutningstagning.
 6. Attraktivt lokale:
  • Bjerre Lokalarkiv er anerkendt som et stort og attraktivt lokale inden for lokalsamfundet i Bjerre. Dets faciliteter og ressourcer gør det til et ideelt sted for en bred vifte af begivenheder, fra kulturelle aktiviteter som slægtsforskningsaftener til mere formelle møder som bestyrelsesmøder.
Bjerre Lokalarkiv spiller en central rolle for kulturen i lokalsamfundet i Bjerre og i Hedensted Kommune, ved at tilbyde en blanding af kulturelle og informative arrangementer samt fungere som et vigtigt mødested for lokale organisationer.
Tak for ordet.

Signeret af dirigent Hans Friis

Signeret af formand Jan Simris

Signeret af næstformand Lise Simonsen

Signeret af kasserer Ebbe Lohmann

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING  2024


Kære medlemmer, og venner af Bjerre Lokalarkiv.

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv i henhold til vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 15. januar kl. 19 i Bjerre Lokalarkiv.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen: Ebbe Lohmann, kasserer og Lise Simonsen, næstformand (begge modtager genvalg).
På valg som suppleant til bestyrelsen: Carl Jørn Påske (modtager genvalg).
7. Valg af revisor. På valg: Hans Friis (modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant: Ole K. Jensen (modtager genvalg).
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. januar 2024.
Vi opfordrer medlemmer, og andre interesserede til at deltage i diskussionen om arkivets fremtid, og har du spørgsmål til dagsordenen eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bjerrelokalarkiv@gmail.com.
Vi ser frem til din deltagelse.
Efter en formentlig fredelig generalforsamling, bliver ordet givet til Poul Erik Honoré, som vil fortælle om de mangeartede oplevelser han ind til nu har haft gennem sit arbejde som rejsemontør for ENABL i Hedensted.
Poul Erik skriver:
”Kære alle Interesserede.
Lokalarkivet har spurgt, om jeg vil komme og fortælle lidt fra mine arbejdsrejser, som vel efter hånden er omkring de 20 lande.
Jeg er gammel Bjerre-dreng, og det slipper man jo aldrig helt, glæder jeg mig til at stå i det gamle biblioteks lokale og fortælle om hvad der er så anderledes, eks med Kina.
De fleste billeder jeg har at vise er fra Kina, og der er også der jeg oplever nogle af de største kontraster kontra til Europa eks: Bliver der sagt el-busser = så er der el-busser .....uden debat.
Vel mødt  og jeg glæder mig.”
Med venlig hilsen,
Jan Sandvej Simris, Arkivleder
Og så det med småt: Hvis du vil støtte vores arbejde med at sikre fortiden for eftertiden, kan du indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr./år på vores konto i Danske Bank, reg. 9570, konto 13345422 (husk dit/jeres navn).
Arkivet har åbent mandage, undtaget helligdage, fra ca. 14.30 til 17.00, eller efter aftale.
Du kan også finde os på Facebook, https://www.facebook.com/bjerrelokalarkiv/, hvor der jævnligt er nyt fra os.
Jan Simris (4233 7637), Lise Simonsen (7568 1489/2139 6289), Ebbe Lohmann (2530 1468), Susanne Bengtsson, Peder Pedersen, Mikael Mogensen, Leif Ziehrer og Ole Kramer Jensen (5151 1432).
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt en mailingliste vedrørende nyheder fra Bjerre og omegn.
Hvis du ikke ønsker mail fra os fremover, må du gerne melde tilbage.

Bjerre Lokalarkiv kulturstrategi 2024


På mandag den 4. marts er vi inviteret til at deltage i udarbejdelsen af en kulturstrategi for Hedensted kommune.
Vi har her prøvet at formulere en for Bjerre Lokalarkiv,Bjerre Sprøjtehus og Bjerre Arrest.
Vores forslag er:
En kulturstrategi for Bjerre Lokalarkiv, Bjerre Arrest og Bjerre Sprøjtehus bør være omfattende og integreret for at fremme forståelsen, bevarelsen og fejringen af lokalsamfundets historie og kulturarv. Her er nogle elementer, der kan indgå i strategien:

Digitale Arkiver og Formidling:Digitalisering af arkivmateriale for at bevare det og gøre det tilgængeligt for et bredere publikum.

Skabe en brugervenlig online platform, hvor lokalbefolkningen kan udforske arkivet virtuelt.

Udvikle digitale udstillinger, videoer og andre medieformer for at formidle historier fra Bjerre på en engagerende måde.

Interaktivt Læringsmiljø:Skabe et læringsmiljø for skoleklasser og besøgende, der inkluderer workshops, foredrag og aktiviteter, der lader dem interagere med kulturarven.

Involvere skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af undervisningsmaterialer relateret til lokalhistorien.

Bevaring og Vedligeholdelse af Bjerre Arrest og Bjerre Sprøjtehus:


Udarbejde en plan for restaurering og vedligeholdelse af de historiske bygninger for at bevare deres autenticitet.

Fremme brugen af Bjerre Arrest som et kulturcenter og et sted for kulturelle arrangementer, udstillinger og foredrag.

Skabe et informationscenter i Bjerre Sprøjtehus med udstillinger om lokalhistorien og brandvæsenets udvikling.


Kulturel Sammenkomst og Arrangementer:Planlægge regelmæssige kulturelle arrangementer såsom markeder, festivaler og kulturaftener for at skabe en følelse af fællesskab og stolthed.

Involvere lokale kunstnere, musikere og kunsthåndværkere for at vise den nutidige kulturscene og samtidig knytte det til fortiden.

Samarbejde med Lokalsamfundet:Opbygge et tæt samarbejde med lokale beboere, foreninger og virksomheder for at skabe en fælles forståelse og støtte til kulturprojekter.

Invitere lokalbefolkningen til at bidrage med personlige historier, genstande eller billeder til arkivet for at berige samlingen.

Markedsføring og Kommunikation:Implementere en effektiv kommunikationsstrategi for at informere lokalsamfundet om aktiviteter, udstillinger og muligheder for deltagelse.

Brug af sociale medier, lokalpresse og andre kanaler for at skabe opmærksomhed omkring kulturarvsprojekterne.

Denne strategi bør være dynamisk og tilpasses over tid for at imødekomme ændringer i samfundet og de behov, lokalsamfundet måtte have. Kontinuerlig evaluering og feedback fra lokalbefolkningen er afgørende for at sikre strategiens succes.


Bjerre Lokalarkiv tirsdag den 12 marts 2024 kl 19

En jægersoldat fortæller:

En tidligere Bjerredreng og fortæller og viser billeder fra oplevelser under optagelsen i Jægerkorpset, under udsendelser til Afghanistan og Somaliland, samt til Sierra Leone i forbindelse med cand polit-uddannelsen.
Alle er velkomne, entré: 50 kr. - som sædvanlig incl. kaffe og kage.
Vi har plads til max. 40 gæster -  tilmelding til Jan Simris på tlf. 4233 7637 efter "først til mølleprincippet".


Referat fra Bjerre Lokalarkiv Generalforsamling: Tirsdag den 16. januar 2024
 1. Valg af dirigent:
  • Hans Friis blev valgt til dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning:
  • Arkivleder Jan Simris gav en udførlig beretning om aktiviteterne og begivenhederne i det forgangne år.
  • Dette omfatter også lokale projekter og initiativer.
 3. Fremlæggelse af regnskab:
  • Regnskabet for det foregående år blev præsenteret af kasserer Ebbe Lohmann og godkendt af generalforsamlingen.
 4. Indkomne forslag:
  • Ingen indkomne forslag blev præsenteret eller diskuteret.
 5. Fastsættelse af kontingent:
  • Bestyrelsen foreslog en uændret kontingent på 100 kr, og dette blev godkendt af generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  • Valg til bestyrelsen: Ebbe Lohmann (kasserer) og Lise Simonsen (næstformand) blev begge genvalgt. Jan Simris blev også genvalgt som bestyrelsesmedlem.
  • Carl Jørn Påske blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor:
  • Hans Friis blev genvalgt som revisor, og Ole K. Jensen valgte at fragå som supleant
  • Leif Ziehrer blev valgt som ny 1. revisor suppleant.
  • Mikael Mogensen blev ligeledes bekræftet som 2. revisor suppleant.
 8. Eventuelt:
  • Der blev uddelt en anerkendelse til Lise Simonsen for 20 år som arkivmedarbejder.
  • Der blev uddelt en anerkendelse til Ole Kramer Jensen for 10 år som arkivmedarbejder.

Signeret af dirigent Hans Friis
Signeret af formand Jan Simris
Signeret af næstformand Lise Simonsen
Signeret af kasserer Ebbe Lohmann

Foreninger i Bjerre medlemskontingent 2024


Bjerre Lokalarkiv 2023
medlemskontingent 100 kr. kan støttes på bank nr.Reg. 9570  kto.13345422mvh - Ebbe Lohman
Bjerre Arrest medlemskontingent 2024
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2023 MobilePay 20139473  eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.Under meddelelser venligst skriv navn og "2023".
På forhånd tak!Venlig hilsen Mikael Mogensen/kasserer

Støt Bjerre MTB sporet på mobilpay 800117

Bjerre Mountainbike Spor 2023

støtte MTB sporet i Bjerre Skov påMobilePay 800117eller  Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2023".Venlig hilsen Jan Simris/kasserer
Jeg spurgte hvorfor der er en vej i Bjerre Skov, der hedder Rakkerhalevej.
HER ER SVARET:

Hej Jan,

Tak for din henvendelse, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt videre til Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet.

Det var sgi’sme da et godt spørgsmål! Jeg havde ikke hørt betegnelsen før og var nok først lige så undrende som du. Men efter lidt undersøgelser i diverse arkiver er jeg måske kommet svaret lidt nærmere. I første omgang på hvorfor vejen overhovedet har fået navnet Rakkerhalevej, hvilket må skyldes, at den bæk, som vejen mere eller mindre følger, fra gammel tid har heddet Rakkerhale Bæk. Og bækkens navn kommer af, at det bakkeparti, som bækken runder efter sit udspring ved Kristinedal, har heddet Rakker Hale. Dette fremgår af det ældste kort over området fra 1802 (et udsnit af dette ’ældste originalkort’ for Neder Bjerre ejerlav er indsat nedenfor), hvor det ses, at Rakker Hale er en slags overdrevspræget bakkeknold der stikker ind i det tilgrænsende skovland mod nord, øst og syd for knolden. I dag er det hele bevokset med Bjerre Skov, men at dømme efter satellitbillederne er træbevoksningen lidt mere sparsom på Rakker Hale end i det omkringliggende.

Så langt så godt. Men hvorfor har dette bakkeparti heddet Rakker Hale – og hvad er en rakkerhale?

Som du måske, ligesom jeg, har kunnet erfare på internettet, så er ’Rakkerhale’ angiveligt et plattysk ord med betydningen ”en pøbelagtig forbandelse”, hvilket nok skal forstås som en særlig svulstig og vulgær fornærmelse, som gadens rakkerpak kunne finde på at udslynge efter hinanden og andre forbipasserende. Jeg ved ikke af at dette plattyske ord skulle have fundet videre anvendelse på dansk, og det ville da heller ikke give meget mening her. Et bedre bud er nok at finde i et gammeldansk navneord rakki, der betyder ’ung hund, hvalp’, hvilket jo er ganske foreneligt med navnets efterled hale. Den direkte betydning af rakkerhale skulle da være ’hvalpehale’. Nu kan man jo så synes at dette er lige så meningsløst som den plattyske tolkningsmulighed, men ordet rakki synes faktisk at indgå med betydningen ’ung hund, hvalp’ i en del gamle danske naturnavne, selvom det for nutidens mennesker kan være svært at se den direkte kobling imellem denne betegnelse og de pågældende steder. Mit bedste bud må være, at enten formen på bakkeknolden selv eller dens sparsomme træbevoksning på en eller anden måde har mindet fortidens lokale beboere om halen på en hundehvalp. Og efterhånden som ordet rakki er gået ud af det danske sprog, og man derfor har glemt den oprindelige betydning, er det mere velkendte ord rakker så indtrådt i stedet – uden hensyntagen til at den oprindelige mening med navnet dermed forsvandt.

Summa summarum: En ’rakkerhale’ er sandsynligvis halen på en ung hund.

Med venlige hilsener,
Johnny Jakobsen

Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Associate Professor, PhD

Chairman of Landbohistorisk Selskab, Member of the Danish Place-Name Committee


Københavns Universitet / University of Copenhagen

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab / Department of Nordic Studies and Linguistics

Arkiv for Navneforskning / Name Research Archive

Emil Holms Kanal 2, 2300 København S

(Visiting address: Office 22.5.20)


Phone: +45 3013 1775

Email: jggj@hum.ku.dk  Website: www.jggj.dk


Fra: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Sendt: 25. marts 2022 13:10

Til: HUM-Afdeling_for_Navneforskning

Cc: Jan@simris.dk

Emne: VS: Rakkerhalevej


Kære navneforskere


I må hellere få denne forespørgsel.

Med venlig hilsen


Anette Klinker


Kortlægning

Dir tlf.: (+45) 72 54 55 52

ak@sdfe.dk
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Fra: jan simris <jansimris@gmail.com>

Sendt: 25. marts 2022 08:05

Til: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Emne: Rakkerhalevej
Hej


I Bjerge skov ( post nr 8783 ) er der en vej der hedder Rakkerhalevej.


Hvad er en Rakkerhale?med venlig hilsen


Jan Sandvej Simris


Dybdalsvej 1, Bjerre


8783 Hornsyld


mobil 4233 7637


mail: Jan@simris.dk

En efterlysning fra USA

Hej Jan,
Det var meget rart at snakke med dig i dag. Vi er Thomas Pedersen (Haderslev) og Mary Liebowitz (New York). Vi har været gift i 12 år og bor i USA.
Mary er genetisk slægtsforsker og taler dansk flydende, men har specialiseret sig i mexicanske slægter og har derfor en udfordring med ældre danske håndskrevne optegnelser. E-mailen blev lidt forsinket, fordi hun gennemgik folkeregisteret og forsøgte at finde mere information.
Som nævnt forsøger vi at hjælpe en ven, Paul, med at spore hans danske rødder. Hans efternavn er Kaiser. Familien emigrerede til USA i 1881, og da de præsenterede deres efternavn som "Pedersen Kaiser," fik de at vide, at de skulle vælge et og endte med at vælge Kaiser. De kender dog ikke den nøjagtige oprindelse af navnet.
Pauls farfar blev døbt Frederik Peder Keiser, født 3. juni 1863. Frederiks far er opført som “Gaardmand Peder Rasmussen / Keiser /” (1826-1899) og hans mor var Ane Kirstine Andreasen (1835-1903). https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637676#396105,74400296
Frederiks storebror er døbt Rasmus Peter Kaiser i 1860, men uden anden omtale af navnet.
Den ældste bror er døbt Paul Pedersen Kaiser i 1856. Dette er den første omtale af "Keiser", vi kan finde. På Peders egen fødselsbog (12. april 1826) fra Barrit Sogn er navnet ikke nævnt: Peder Rasmussen, Forældre: (Gårdmand?) Rasmus Jørgensen og hustru Ane Jørgensdatter af Overbarrit. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=396318#396318,74404914
Rasmus Jørgensen og Ane Jørgensdatter er med i folketællingen i 1834, 1840, 1845 og 1850, men ejendommen er netop opført som “en gaard” i Overbarrit.
Fordi Frederik Peder Keiser er født i "Nørre Bjerge Mrk", og der ikke er nogen forklaring på navnet, spekulerede vi på, om der var en forbindelse til Kejservej.
Enhver information, du måtte have, ville blive meget værdsat - vi er bare glade for endeligt at kunne henvise Paul til området - alt andet er en bonus!
Med venligste hilsener
Thomas og Mary
Hvis du har oplysninger om Keiser slægten, er du meget velkommen til at skrive til Barrit Lokalarkiv ved karsten@bjerreskov.com eller til Bjerre Lokalarkiv ved jan@bjerrelokalarkiv.dk eller på mobil 42337637
efterlysning
Bjerre sprøjtehus
Bjerre Sprøjtehus status
Bjælken over porten er nu skiftet
Gavlmuren er pudset op igen.
Nu er gået igang med taget.
http://jaevn.dk/nyheder/alsang-i-bjerre-skov/
Bjerre Lokalarkiv scanner Dyrskuekataloger

et bryllup

Bryllup i Løsning ca. år 1910

Vi fik et billede indleveret.
Kender du en til anledningen eller personer på billedet - så skriv til Bjerre Lokalarkiv. mail jan(a)bjerrelokalarkiv
Tilbage til indhold